شماره تماس 02144879407
جنت آباد.تقاطع شاهین و مخبری.ساختمان آمود.پلاک۲۳۲.واحد چهار

Service Details

مشتری مداری

شرکت ما با تعهد و مشتری مداری در هر زمان "قبل ,هنگام و بعد " از نصب آسانسور همراه شماست.

Hot Deal: Yacht Build Package15%
Off

We are always ready to best solution for your problem.

  • Recognition, drive special offers
  • Launch a new product or communicate
  • Message and generate action
  • Campaign to powerfully convey
  • Outdoor media, PR and digital marketing
  • Recognition, drive special offers + Digital Media
  • Launch a new product or communicate
  • Campaign to powerfully convey

Complete Service Offer Details:

 

یکی از مهمترین فاکتور ها برای یک شرکت ارائه خدمات فنی علی الخصوص آسانسور “مشتری مداری” است.

شرکت ما با تعهد و مشتری مداری در هر زمان “قبل ,هنگام و بعد ” از نصب آسانسور همراه شماست.

 

Message Us on WhatsApp
تماس با ما